Ing. Matěj Bednář

Bachelor's thesis

Dopad změny vlastnické struktury podniku na daný podnik

Influence of the change in ownership structure of the company
Anotácia:
Předmětem bakalářské práce „Dopad změny vlastnické struktury na daný podnik“ je analýza dopadů změn při změně vlastnické struktury v hotelovém zařízení. V první části práce je popsáno, jak vypadá chod hotelu. Následuje popis podniku i společností, které daný podnik vlastnily a vlastní. Poté analýza provozních změn v jednotlivých úsecích následovaná analýzou finanční. V další kapitole je rozebírán dopad …viac
Abstract:
The topic of bachelor thesis „Influence of the change of ownership structure of the company“ is the analysis of the effects of changes in ownership structure in hotel. The first part describes how hotel works. What follows is a description of the hotel and the companies that owned the hotel before and now. Next is the analysis of the operational changes followed by financial analysis. Next chapter …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2014
  • Vedúci: Ing. Peter Marinič, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta