Theses 

Sochař Josef Mauder (1854-1920) – Bc. Petra KERNOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Petra KERNOVÁ

Diplomová práce

Sochař Josef Mauder (1854-1920)

Sculptor Josef Mauder (1854 - 1920)

Anotace: Diplomová práce reflektuje život a tvorbu českého sochaře Josefa Maudera. Biografie umělce byla sestavena na základě studia dobového tisku a literatury, především pak Mauderovy písemné pozůstalosti. Hlavním cílem práce bylo zmapovat sochařskou produkci Josefa Maudera, jednotlivá díla chronologicky seřadit a stylově vyhodnotit.

Abstract: This thesis reflects the life and works of Czech sculptor Josef Mauder. Based on studies of the press and literature published during Mauder´s lifetime, but mainly Mauder´s own letters, artist biography was compiled. Main object was to list Josef Mauder´s sculptural work, then chronologically sort them and evaluate artistic style of each work.

Klíčová slova: Sochařská tvorba Josefa Maudera a její zařazení do kontextu evropského sochařství 19. století a prvních desetiletí 20. století, biografie umělce, působení Josefa Maudera na c. k. Státní průmyslové škole v Praze, činnost sochaře ve spolku Jednota výtvarných umělců a ve IV. třídě České akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 8. 2011
  • Zveřejnit od: 15. 8. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PaedDr. Alena Kavčáková, Dr.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 15. 08. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 8. 2011 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

KERNOVÁ, Petra. Sochař Josef Mauder (1854-1920). Olomouc, 2011. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 17:33, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz