Michal Jirka

Diplomová práce

Internet of things a jeho využití ve sportu

Internet of things and its use in sport
Anotace:
Diplomová práce se zabývá internetem věcí, který je jedním z důležitých technologických konceptů poslední doby. V teoretické části je definován pojem a následně je zde stručně popsána jeho krátká historie. Podrobněji je rozebrána bezpečnost konceptu, která je stále velmi diskutovaným tématem. Dále jsou popsány možnosti využití Internetu věcí v různých oborech.Praktická část rozebírá možnosti využití …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on the Internet of things (IoT), which is recently one of the most important concept. In the teoretical part is the term defined and then briefly described its short history. There is a security discussed in details because it is a very frequent topic. Moreover, teoretical part analyzes options of using the Internet of things in various disciplines. Practical part is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 11. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedoucí: Antonín Pavlíček
  • Oponent: Ladislav Luc

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/76575