Michal Jirka

Master's thesis

Internet of things a jeho využití ve sportu

Internet of things and its use in sport
Abstract:
Diplomová práce se zabývá internetem věcí, který je jedním z důležitých technologických konceptů poslední doby. V teoretické části je definován pojem a následně je zde stručně popsána jeho krátká historie. Podrobněji je rozebrána bezpečnost konceptu, která je stále velmi diskutovaným tématem. Dále jsou popsány možnosti využití Internetu věcí v různých oborech.Praktická část rozebírá možnosti využití …more
Abstract:
This diploma thesis is focused on the Internet of things (IoT), which is recently one of the most important concept. In the teoretical part is the term defined and then briefly described its short history. There is a security discussed in details because it is a very frequent topic. Moreover, teoretical part analyzes options of using the Internet of things in various disciplines. Practical part is …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 11. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2019
  • Supervisor: Antonín Pavlíček
  • Reader: Ladislav Luc

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/76575