Bc. Barbora Vaňková

Diplomová práce

Využití matematických výpočtů v učivu chemie na ZŠ

Use of mathematical calculations in chemistry curriculum at primary school
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá preferovanými způsoby výpočtů aplikovaných úloh v učivu chemie na základní škole a nejčastější výskytem chyb, kterých se žáci během výpočtů dopouštějí. Problematika je zpracována formou případové studie. Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části je uveden význam matematických výpočtů v chemii, didaktické zásady, motivace a charakteristika kurikulárních …více
Abstract:
This thesis deals with the preferred methods of calculation applied tasks in teaching chemistry at primary school and frequent occurrence of errors of pupils during calculations are guilty. The issue is processed as a case study. The thesis consists of theoretical and practical parts. The theoretical part provides the meaning of mathematical calculations in chemistry, didactic principles, motivations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Irena Budínová, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Karel Lepka, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta