Petr PĚNIČKA

Bakalářská práce

Veřejný zájem, veřejné zájmy

Public interest, public interests
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá pojmem veřejného zájmu. V dané problematice jsem analyzoval vztah veřejného zájmu a neurčitých právních pojmů. V práci jsem se také soustředil na normy zákona obsahující pojem veřejného zájmu. Práce obsahuje rozbor judikatury soudů, která se zabývala veřejným zájmem.
Abstract:
Bachelor thesis deals with concept of public interest. I analyzed concept of public interest in regards to its relationship to vague legal terms. In this work I focused on law bills containing concept of public interest. This thesis also contains analysis of court decisions which dealt with problems of public interest.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Tomáš Louda, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PĚNIČKA, Petr. Veřejný zájem, veřejné zájmy. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/