Bc. Ľubomíra Rušinová

Diplomová práce

Analýza likvidity a zadlženosti vybraného podniku

Liquidity and Solvency Analysis of a Selected Company
Abstract:
The thesis is designated to the problematic of Liquidiy and Solvency Analysis of a Company ZVL AUTO Inc. The goal of this master´s thesis, the topic of which is the evaluation of the financial stability of an entrepreneurial entity, is to evaluate the financial situation of the company with the help of economic indicators. In the first theoretic part of the thesis, important concepts from the field …více
Abstract:
Diplomová práca je venovaná problematike finančnej analýzy likvidity a zadlženosti vykonanej v podniku ZVL AUTO, s.r.o. Cieľom tejto diplomovej práce je zhodnotiť pomocou ekonomických ukazovateľov finančnú situáciu podniku. Práca je rozdelená do troch kapitol. Obsahuje 26 tabuliek, 26 grafov, 32 vzorcov, 2 obrázky a 3 prílohy. V prvej teoretickej časti práce sú postupne vymedzené dôležité pojmy z oblasti …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Radoslav Bajus, PhD.
  • Oponent: Ing. Zuzana Voľanská, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance