Bc. Vojtěch Pišl

Bakalářská práce

Ontogeneze kategorizačních mechanismů: preference implicitní kategorizace ve stáří

Ontogenesis of categorization mechanisms: implicit categorization preference in seniors
Anotace:
Práce podporuje teorii Vladimira Sloutského o závislosti způsobu kategorizace na struktuře kategorie definované v pojmech Shannonovy matematické teorie informace. Vyvozuje z předpokládaného psychologického a neurálního způsobu fungování kategorizačních mechanismů hypotézu o rychlejším stárnutí explicitní kategorizace, což prokazuje srovnáním výsledků kategorizace jednoduchých obrázků fiktivního hmyzu …více
Abstract:
Aim of the thesis is to confirm the theory of categorization according to the Shannons mathematical theory of information and statistical density of the category. Based on ontogenesis of brain and cognitive functions, we claim the efficiency of the explicit mechanism of categorization is decreasing faster then the one of implicit mechanism due to aging - thus, elder people tend to prefer implicit categorization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Miroslav Šipula
  • Oponent: Bc. Mgr. Michaela Porubanová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Psychologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.