Bc. Hana Vaněčková

Diplomová práce

Analýza sociální politiky v rámci činnosti EU a její vliv na tvorbu a realizaci sociální politiky v ČR od roku 2000

Analysis of social policy in the context of European Union and its influence on the formation and implementation of social policy in the Czech Republic since 2000
Anotace:
Diplomová práce analyzuje vývoj sociální politiky Evropské unie po roce 2000 a její dopady na tvorbu a realizaci sociální politiky v České republice. Charakterizuje sociální politiku, její subjekty a nástroje, včetně specifik Evropské unie v této oblasti. Zkoumá programy a strategie realizované Evropskou unií, roli Evropských strukturálních fondů a vliv unijního práva na sociální politiku České republiky …více
Abstract:
This diploma analyses the development of European Union social policy after year 2000 and its impact on development and implementation of social policy in the Czech Republic. It characterizes social policy, its actors and instruments, including the specifics of the European Union in this area. It examines the strategies and programs implemented by the European Union, the role of European structural …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Miroslav Červenka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní