Bc. Olga Illková

Bachelor's thesis

Práce lektora v systému celoživotního učení se zaměřením na profesní rekvalifikační vzdělávání

Abstract:
ILLKOVĂ�, Olga: PrĂĄce lektora v systĂŠmu celoĹživotnĂ­ho uenĂ­ se zamenĂ­m na profesnĂ­ rekvalifikanĂ­ vzdlĂĄvĂĄnĂ­. (bakalĂĄskĂĄ prĂĄce) Brno: PedagogickĂĄ fakulta Masarykovy univerzity, 2006, s.70 BakalĂĄskĂĄ prĂĄce se zabĂ˝vĂĄ pracĂ­ uÄ�itele, jeho profesnĂ­mi znalostmi a praktickĂ˝mi dovednostmi, kterĂŠ zdokonaluje ve svĂŠm celoĹživotnĂ­m vzdlĂĄvĂĄnĂ­ a tyto profesionĂĄlnĂ­ zkuĹĄenosti pĹ�edĂĄvĂĄ …more
Abstract:
ANNOTATION: The work of a lector in the system of whole-life learning with a view to the professional retraining education. Bachelor thesis. Brno. Masaryk university 2006 My bachelor thesis deals with the teachers work, his/her field knowledge and practical skills which he/she improves during whole-life education. Then he/she passes this professional experience as a lector in the adult-retraining education …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 9. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 9. 2006
  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Karel Ouroda, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta