Bc. Roman MATOUŠEK

Diplomová práce

Místní a krajské referendum v podmínkách statutárního města Plzně

Local and regional referendum in terms of the statutory city of Pilsen
Anotace:
Tato diplomová práce pojednává o problematice místního referenda. Jejím cílem bylo představení současné právní úpravy na konkrétním příkladu místního referenda konaného na území města Plzně. Práce obsahuje několik částí. První z nich představuje pojem demokracie, její dělení a formy přímé demokracie. Druhá část se věnuje referendu jako jedné z forem přímé demokracie. Poslední a hlavní část se věnuje …více
Abstract:
The thesis deals with the issue of local referendum. Its objective is to present current legislation on the case of the local referendum organized in the City of Pilsen. The thesis consists of several parts. The first one presents the term "democracy", its division and different forms of direct democracy. The second part describes referendum as one of the form of direct democracy. The last and main …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Tomáš Louda, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MATOUŠEK, Roman. Místní a krajské referendum v podmínkách statutárního města Plzně. Plzeň, 2018. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/