Bc. Barbora Prejzová

Diplomová práce

Tvorba image komerční organizace

Creation of a commercial organization image
Anotace:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá tvorbou image komerční organizace. Cílem práce je objasnění významu a důležitosti firemního image v dnešní době a popsat některé nástroje její tvorby. Teoretická část diplomové práce je věnována především poznatkům získaných z odborné literatury vztahující se k firemní image a jeho vazeb, které zde působí jako např. firemní identita, analýza image, osobnost firmy …více
Abstract:
Abstract The thesis deals with creation of a corporate image. Its aim is to make clear how the corporate image is important and significant nowadays and to describe some of the image creation tools. The theoretical part of the thesis is engaged particularly in findings gained from the special literature relating to corporate image and its influencing relations; e.g., the corporate identity, image analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 7. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 8. 2012
  • Vedoucí: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.
  • Oponent: Ing. Miloslav Šašek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní