Mgr. Stanislav Geidl

Rigorózní práce

Vliv 3D struktury molekul na kvalitu predikce pKa

Influence of molecular 3D structure on quality of pKa prediction
Anotace:
Disociační konstanta kyselin (pKa) je velmi důležitou vlastností molekul, a proto je v rámci vědecké komunity velký zájem o vývoj spolehlivých a rychlých metod pro její predikci. pKa lze úspěšně predikovat pomocí Quantitative Structure-Property Relationship (QSPR) modelů založených na parciálních atomových nábojích. Takovéto modely vyžadují 3D strukturu molekuly, kterou však lze připravit mnoha různými …více
Abstract:
The acid dissociation constant (pKa) is a very important molecular property and therefore, the research community has a strong interest in the development of reliable and fast methods for its prediction. pKa can be successfully predicted by Quantitative Structure-Property Relationship (QSPR) models based on partial atomic charges. Such models require 3D structure of the molecule, which can be prepared …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 10. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2016
  • Oponent: Mgr. Martin Prokop, Ph.D., doc. Mgr. Daniel Svozil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta