Mgr. Petr Suchomel

Diplomová práce

Moderní technické prostředky komunikace v korporátním právu

Modern Methods of Communication inCorporate Law
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje možnostem využití moderních technických prostředků komunikace spojených s právem obchodních společností, zejména v situacích spojených s valnou hromadou společnosti a při poskytování informací společností svým členům a třetím osobám. Snahou práce je kriticky zhodnotit nynější teoretickou úpravu dálkové elektronické komunikace v právní úpravě kapitálových společností a …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the possibilities of using modern technical methods of communication associated with the company law, notably in situations related to annual general meetings and providing information to the company members and third parties. The aim of this work is to critically evaluate the existing theoretical framework of long-distance electronic communication regarding the companies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Jaromír Kožiak, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta