Bc. Anna Čechová

Diplomová práce

Brněnská hudební rocková scéna v 70. a 80. letech

Brno’s music rock scene in the 70s and 80s
Anotace:
Diplomová práce s názvem „Brněnská rocková scéna v 70. a 80. letech“ mapuje z historického hlediska brněnské rockové skupiny působící v sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století. Poskytuje seznam souborů profesionální a amatérské scény, přičemž se zaměřuje na amatérské brněnské skupiny, které nejsou souhrnně zaznamenány v žádné publikaci. Práce zachycuje ucelený přehled tehdejších rockových …více
Abstract:
Diploma thesis “Brno’s music rock scene in the 70s and 80s” conducts a survey of the Brno’s rock bands active in the 70s and 80s from the historical point of view. It provides a list of the professional and amateur music scene. The focus is on Brno’s amateur bands because they have not been monitored overall in any publication. The diploma thesis collects a complete list of the bands active at that …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
  • Oponent: MgA. Marek Olbrzymek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta