Bc. Iveta Martínková

Diplomová práce

Problematika integrace dětí z tzv. třetích zemí

The problems of children's integration from the "third countries"
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá otázkou integrace a vzdělávání dětí imigrantů pocházejících ze států nepatřícich do Evropské unie. Problematika jejich znevýhodnění byla aplikována na poznatky vývojové psychologie a otázky hodnot a motivace.
Abstract:
The diploma thesis deal with question of immigrant children s integration and education from the countries out of European Union. The problem of their disadvantages was applied on peices of knowledge from developmental psychology and questions moral values and motivation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2007
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta