Bc. Barbora Urbancová

Bachelor's thesis

Vliv osobnostních rysů na postoje k sadistické sexuální preferenci

Impact of personality traits on attitudes to sadistic sexual preference
Abstract:
Bakalářská práce zkoumá vztah osobnostních dimenzí extraverze, neuroticismu, otevřenosti vůči zkušenosti, přívětivosti a svědomitosti a postojů k sadistické sexuální preferenci.
Abstract:
The academic work explores relation between personal traits extroversion, neuroticism, openness towards experience, agreeableness and conscientiousness and attitudes towards sadistic sexual preferece.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 6. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 6. 2020
  • Supervisor: doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Michaela Helísková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Psychology / Psychology