Bc. Nikol REITZOVÁ

Bakalářská práce

Henry Moore: His Life, Work and Legacy

Henry Moore: His Life, Work and Legacy
Abstract:
This bachelor thesis provides a concise and accurate account of the life and personality of the great English sculptor of the twentieth century Henry Moore. It summarizes and describes the main characteristics of his work. It explores his work, the sources of inspiration and influences, which affected his work. Selected sculptures are chosen to present particular periods in the artistic development …více
Abstract:
Tato bakalářská práce podává ucelený obraz života a osobnosti významného anglického sochaře 20. století Henryho Moora. Shrnuje a popisuje základní charakteristiky jeho díla. Zkoumá jeho uměleckou tvorbu, zdroje inspirace a co ji ovlivňovalo. Na vybraných sochařských dílech prezentuje jednotlivá vývojová období sochaře, kterými během svého profesního života procházel. Zmíněny jsou také Moorovy názory …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 6. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petr Filip

Citační záznam

Jak správně citovat práci

REITZOVÁ, Nikol. Henry Moore: His Life, Work and Legacy. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Angličtina ve sféře podnikání