Kateřina KYSELOVÁ

Bakalářská práce

Analýza pracovišť psychologického poradenství a krizové pomoci

The Analysis Of The Centers Of Counseling Psychology And Crisis Aid
Anotace:
Tato práce se zabývá teoretickou analýzou pracovišť psychologického poradenství a krizové intervence. Je rozdělena do tří kapitol, přičemž první kapitola se zabývá poradenským procesem, osobami, které v něm figurují, jeho strukturou a možnými překážkami. Druhá kapitola se zaměřuje na vybrané psychoterapeutické směry, ze kterých může poradce při své práci vycházet. Konkrétně se jedná o individuální …více
Abstract:
This bachelor work is about the analysis of the centers of counseling psychology and crisis aid in theoretical way. It is divided into three chapters. The first one is about counseling process, about persons in this process, about the structure of the process and about potential obstacles. The second chapter is focused on selected therapeutic streams, which can be the bases for a counselor. Specifically …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 7. 2011
Zveřejnit od: 14. 7. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Michal Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KYSELOVÁ, Kateřina. Analýza pracovišť psychologického poradenství a krizové pomoci. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 14. 07. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 7. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická