Bc. Jarmila Šustková

Diplomová práce

Opatření v protipovodňové ochraně v povodí řeky Opavy

Flood-protection measures in the Opava river basin
Anotace:
Povodí řeky Opavy patří mezi území, kde povodeň v roce 1997 napáchala největší škody. Od této doby se začalo velmi intenzivně pracovat na protipovodňové ochraně sídel, přesto některá z nich stále dostatečně chráněna nejsou. Diplomová práce se zaměřuje na nejohroženější oblasti v povodí a pokouší se nalézt vhodná řešení pro zlepšení jejich protipovodňové ochrany.
Abstract:
The Opava river basin is one of the areas where the biggest damage took place during the flood in 1997. Since this year the flood-protection measures of the municipalities have been implemented very intensively. In spite of this, some of the municipalities are still not well-protected. The thesis focuses on the most threatened areas of the Opava river basin and tries to find appropriate resolution …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2008
  • Vedoucí: RNDr. Miroslav Kolář, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta