Bc. Michal Koutný

Bakalářská práce

Historie muzea Komenského v Přerově v letech 1956–1990

History of Comenius Museum in Prerov in the years 1956–1990
Anotace:
Práce mapuje historii přerovského muzea mezi lety 1956 -1990. Zabývá se zejména vedením a organizací, personálními záležitostmi, sbírkotvornou činností a uložením sbírek. Dále se věnuje prezentační činnosti muzea a jeho prací s veřejností. Cílem práce je podrobně popsat a analyzovat historii muzea na základě archivních pramenů a literatury.
Abstract:
The present paper deals with history of Museum of Přerov between the years 1956 - 1990. It focuses mainly on management and organization of the museum, personnel matters, collecting activities and storage of collections. This paper also discusses the presentation activities of the museum and its public relations. The main aim of the paper is to describe and analyse in detail the history of the Přerov …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lubor Maloň

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta