Luboš Pernica

Bakalářská práce

Kybernetická kriminalita

CyberCrime
Anotace:
Moje bakalářská práce se zabývá problematikou týkající se kybernetické kriminali-ty. V teoretické části práce analyzuji informační zdroje, uvádím právní aspekty kybernetic-ké kriminality a tuto rozděluji dle druhů. Závěrem teoretické části se poté zabývám mezi-národními a národními dokumenty, sloužící k boji proti kybernetické kriminalitě. Praktic-ká část je zaměřená na model kybernetické kriminality …více
Abstract:
My bachelor thesis deals with issues related to cyber crime. In the theoretical part of the thesis I analyze information sources, introduce legal aspects of cybercrime and di-vide them according the types. In the conclusion of the theoretical part, I deal with inter-national and national documents to combat cybercrime. The practical part is focused on the model of cyber crime, statistics and questionnaire …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pernica, Luboš. Kybernetická kriminalita. Uherské Hradiště, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta logistiky a krizového řízení

Bakalářský studijní program / obor:
Procesní inženýrství / Ovládání rizik