Theses 

Systém hodnocení zaměstnanců, jejich odměňování a vliv hodnocení na motivaci zaměstnanců – Bc. Ludmila Mencnerová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Ludmila Mencnerová

Diplomová práce

Systém hodnocení zaměstnanců, jejich odměňování a vliv hodnocení na motivaci zaměstnanců

Staff evaluation system, their remuneration and their impact on motivation of employees

Anotace: Cílem diplomové práce „Systém hodnocení zaměstnanců, jejich odměňování a vliv hodnocení na motivaci zaměstnanců" je zjistit existenci vztahu mezi hodnocením zaměstnance a jeho motivaci. V teoretické části diplomové práce jsou shrnuty používané metody hodnocení,způsoby odměňování a představena společnost Raiffeisenbank, a.s. V praktické části se seznamujeme s dotazníkovým šetřením. V závěru práce jsou navrhnutá opatření ke zlepšení hodnocení pracovníků a zamyšlení se,do jaké míry může zaměstnavatel ovlivnit pracovní motivaci svých zaměstnanců.

Abstract: The aim of the thesis titled “The system of employee evaluation, their remuneration and the influence of the evaluation on employee motivation” is to explore the existence of the relation between employee evaluation and employee motivation. The theoretical part includes the summary of evaluation methods used, methods of employee remuneration, and Raiffeisenbank,a.s. company is introduced. The practical part presents the questionnaire research. In the conclusion, the measures aimed at improving employee evaluation system are proposed and it also considers to what extent an employer can influence the employee motivation.

Klíčová slova: Klíčová slova, Hodnocení zaměstnanců, hodnotící rozhovor, odměňování zaměstnanců, pracovní motivace, pracovní výkon. Keywords, The evaluation of employees, evaluative interview, the remuneration of employees, working motivation, performance.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2011
  • Vedoucí: Ing. Vladislava Ryšávková
  • Oponent: Mgr. Antonín Schneider

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 02:39, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz