Bc. Ludmila Mencnerová

Master's thesis

Systém hodnocení zaměstnanců, jejich odměňování a vliv hodnocení na motivaci zaměstnanců

Staff evaluation system, their remuneration and their impact on motivation of employees
Abstract:
Cílem diplomové práce „Systém hodnocení zaměstnanců, jejich odměňování a vliv hodnocení na motivaci zaměstnanců" je zjistit existenci vztahu mezi hodnocením zaměstnance a jeho motivaci. V teoretické části diplomové práce jsou shrnuty používané metody hodnocení,způsoby odměňování a představena společnost Raiffeisenbank, a.s. V praktické části se seznamujeme s dotazníkovým šetřením. V závěru práce jsou …more
Abstract:
The aim of the thesis titled “The system of employee evaluation, their remuneration and the influence of the evaluation on employee motivation” is to explore the existence of the relation between employee evaluation and employee motivation. The theoretical part includes the summary of evaluation methods used, methods of employee remuneration, and Raiffeisenbank,a.s. company is introduced. The practical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2011
  • Supervisor: Ing. Vladislava Ryšávková
  • Reader: Mgr. Antonín Schneider

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie Sting