Theses 

Prezentační činnost Městského muzea Česká Třebová – Bc. Lucie Vágnerová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Historické vědy / Muzeologie

Bc. Lucie Vágnerová

Diplomová práce

Prezentační činnost Městského muzea Česká Třebová

Presentation activities of the Town Museum Česká Třebová

Anotace: Diplomová práce Prezentační činnost Městského muzea Česká Třebová je rozdělena do dvou částí. V první části je stručně teoreticky popsáno fyzické i smyslové zpřístupnění výstavních prostor, muzejní prezentace, dělení návštěvníků, typy možných aktivit a preventivní ochrana sbírkových předmětů. Druhou část tvoří přehled historického vývoje muzea. Mimo vlastního popisu historie muzea jako instituce a jeho umístění ve městě, je přehledně zpracována výstavní činnost. Sledovanými prvky je zjištění počtu výstav, průměrná délka trvání výstav, typy výstav a statistika návštěvnosti. Také je zde zpracována přednášková, publikační a badatelská činnost, provoz expozice Chaloupky Maxe Švabinského v Kozlově a výklad v rotundě sv. Kateřiny v České Třebové. Práce je zaměřena na celé období existence muzea, a to od roku založení 1888 do roku 2010.

Abstract: The diploma work Presentation activities of the Town Museum Česká Třebova is divided into two parts. In the first part is briefly in theory described physical and sensory access to exhibition space, museum presentations, dividing visitors, types of possible activities and preventive protection of collection object. The second part is formed overview of the historical development of the museum. In addition to description of the history museum as institution and its location in the city, is clearly prepared exhibition activities. The monitored elements is determine the number of exhibitions, average length exhibitions, types of exhibitions and statistics of visitors. There is also prepared lectures, publications and research activity, operation of exposure in The Cottage of Max Švabinský in Kozlov and interpretation in the St. Catherine's rotunda in Česká Třebová. The thesis is focused on the complex period of museum´s existence since founding in 1888 until 2010.

Klíčová slova: Muzeum, Česká Třebová, prezentační činnost, výstava, sbírka. Museum, presentation activities, exhibition, collection.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Holman

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 18:50, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz