Theses 

Analýza spotřebitelského chování na trhu kin – Ilona Křížová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ilona Křížová

Bakalářská práce

Analýza spotřebitelského chování na trhu kin

Consumer Behaviour Analysis on the Cinema Market

Anotace: Tématem této práce je Analýza spotřebitelského chování na trhu kin. Cílem práce bylo zjistit, proč lidé chodí do kina a jaké faktory je k návštěvě vedou a proč navštěvují multikino Cinestar Opava, když mají ve svém městě vlastní. Pro výzkum byla vybrána tato kina: multikino Cinestar Opava, kino Hradec nad Moravici, kino Mír 70 Krnov, kino Centrum Bruntál a kino Pohoda Jeseník. Výzkum byl proveden pomocí dotazníkového šetření. Dotazování proběhlo dvěma způsoby: online a osobně. Bylo zjištěno, že lidé kino navštěvují pouze několikrát za rok a jeho návštěvu plánují. Pro lidi je kino drahou záležitostí a očekávají vysoký standard. Kina zanedbávají propagaci filmů a špatně komunikují s návštěvníky.

Abstract: The theme of this bachelor thesis is Consumer Behaviour Analysis on the Cinema Market. The main goal was to find out why do people visit cinema. Which factors are relevant when deciding to go to cinema and why they visit multiplex Cinestar opava when they have their own cinema in town. For my research I chose those cinemas: multiplex Cinestar Opava, cinema Hradec nad Moravicí, cinema Mír 70 Krnov, cinema Centrum Bruntál and cinema Pohoda Jeseník. Research was carried out with questionaire. Survey was effected in two ways: online and personaly. It was found out that people visit cinema only few times a year and they are planning their visit. The cinema is very expensive matter for them and they expect high standart of services. The cinemas often neglect propagation of their movies and have quite weak communication with their customers.

Klíčová slova: analýza, Cinestar, kino, multikino, spotřebitelské chování

Keywords: analysis, cinema, Cinestar, consumer behavior, multiplex

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: Tereza Navrátilová
  • Oponent: Jana Ostrožná

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 5. 2019 21:33, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz