Mgr. Mariana Pjechová, Ph.D.

Doctoral thesis

An analysis of the interactions of adenovirus vectors and human cytomegalovirus with host cells

An analysis of the interactions of adenovirus vectors and human cytomegalovirus with host cells
Abstract:
V této práci jsme studovali vliv virových infekcí na buněčné imunitní systémy prostřednictvím analýzy změn signálních drah a změn receptorů na buněčných površích infikovaných buněk. Použili jsme dva různé typy adenovirových vektorů pro genovou terapii, vektor RAd592 AdEasy1 (adenovirus 5 ΔE1/E3) a vektor RAd1640 AdZ2 (adenovirus 5 ΔE1/E3/E4 (se zachovaným E4ORF6)). Následně jsme studovali interakce …more
Abstract:
In this thesis work the impact of virus infections on cell immune systems were studied by analysing for changes in signalling pathways and changes in receptors on the cell surfaces of infected cells. Two different types of adenovirus gene therapy vectors, RAd592 AdEasy1 (adenovirus 5 ΔE1/E3) and RAd1640 AdZ2 (adenovirus 5 Δ E1/E3/E4 (with non-deleted E4ORF6)), were used. Subsequently, we studied cell …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 3. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 9. 2020
  • Supervisor: RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.
  • Reader: doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D., prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc. DSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Doctoral programme / field:
Molecular and Cell Biology and Genetics / Molecular and Cell Biology and Genetics

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.