Štěpánka Šajnarová

Bakalářská práce

Parkovací dům s restaurací a obchodem

Parking house with restaurant and shop
Anotace:
Hlavním účelem bakalářské práce je vypracovat projektovou dokumentaci pro provádění stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. pro objekt Parkovací dům s restaurací a obchodem v Ostravě – Přívoze. Dokumentace pro provádění stavby navazuje na urbanistickou studii z ATT III, architektonickou studii z ATT IV, a dokumentaci ke stavebnímu povolení zpracovanou pro celý objekt v ATT Va. Objekt by se měl nacházet …více
Abstract:
The main purpose of the bachelors work is to work out the project documentation for constructing the project according to the regulation no. 499/2006 code for the Parking building with a restaurant and shop in Ostrava – Přívoz. The documentation for the construction follows the town study from ATC III, architectonical study from ATC IV and the documentation for the building permit processed for the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2013
  • Vedoucí: Jan Kovář

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Bakalářský studijní program / obor:
Architektura a stavitelství / Architektura a stavitelství