Bc. Jan SEMER

Diplomová práce

Použití polymerázové řetězové reakce pro detekci poškození nativní DNA komplexy oxidu osmičelého a diethylpyrokarbonátu.

Using of PCR for the detection of dsDNA damage by osmium tetroxide complexes and diethylpyrocarbonate.
Anotace:
Tato práce je věnována použití polymerázové řetězové reakce pro detekci poškození nativní DNA komplexy oxidu osmičelého a dietylpyrokarbonátu. Cílem bylo izolovat plazmidovou DNA s vhodnými jednořetězcovými úseky, aby mohly být modifikovány komplexy oxidu osmičelého a dietylpyrokarbonátu. Dalším cílem byla detekce poškození DNA pomocí polymerázové řetězové reakce a následné gelové elektroforézy. Získané …více
Abstract:
This thesis is devoted to using of polymerase chain reaction for the detection of dsDNA damage by osmium tetroxide complexes and diethylpyrocarbonate. The first aim was isolation of plasmid DNAs containing local-open structure for the chemical modification by osmium tetroxide complexes and diethypyrocarbonate. The next aim was the detection of DNA damage by means of PCR and gel electrophoresis. Obtained …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2012
Zveřejnit od: 19. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Petr Pečinka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SEMER, Jan. Použití polymerázové řetězové reakce pro detekci poškození nativní DNA komplexy oxidu osmičelého a diethylpyrokarbonátu.. Ostrava, 2012. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta