Bc. Jan SEMER

Master's thesis

Použití polymerázové řetězové reakce pro detekci poškození nativní DNA komplexy oxidu osmičelého a diethylpyrokarbonátu.

Using of PCR for the detection of dsDNA damage by osmium tetroxide complexes and diethylpyrocarbonate.
Abstract:
Tato práce je věnována použití polymerázové řetězové reakce pro detekci poškození nativní DNA komplexy oxidu osmičelého a dietylpyrokarbonátu. Cílem bylo izolovat plazmidovou DNA s vhodnými jednořetězcovými úseky, aby mohly být modifikovány komplexy oxidu osmičelého a dietylpyrokarbonátu. Dalším cílem byla detekce poškození DNA pomocí polymerázové řetězové reakce a následné gelové elektroforézy. Získané …more
Abstract:
This thesis is devoted to using of polymerase chain reaction for the detection of dsDNA damage by osmium tetroxide complexes and diethylpyrocarbonate. The first aim was isolation of plasmid DNAs containing local-open structure for the chemical modification by osmium tetroxide complexes and diethypyrocarbonate. The next aim was the detection of DNA damage by means of PCR and gel electrophoresis. Obtained …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2012
Accessible from:: 19. 4. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: RNDr. Petr Pečinka, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SEMER, Jan. Použití polymerázové řetězové reakce pro detekci poškození nativní DNA komplexy oxidu osmičelého a diethylpyrokarbonátu.. Ostrava, 2012. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta