Bc. Karel Schutt

Bakalářská práce

Prostředky marketingové komunikace - Nemocnice Kadaň, s.r.o.

Marketing communication resources - Nemocnice Kadaň, s.r.o.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá prostředky marketingové komunikace Nemocnice Kadaň, s.r.o. Krátce představuje sektor zdravotnictví z pohledu užití marketingu. Další část je věnována základním pojmům marketingové komunikace a stručnému seznámení se zdravotnickým zařízením Nemocnice Kadaň, s.r.o. Bude provedena analýza marketingových nástrojů, které instituce využívá. Cílem bakalářské práce je na základě …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the resources of marketing communication of the Hospital Kadaň, s.r.o. It is shortly introducing health sector from the marketing point of use. The next part is dedicated to the basic concepts of marketing communication and brief description of the health care facility Hospital Kadaň, s.r.o. The analysis of marketing communication tools, which institution uses, will …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
  • Oponent: doc. Ing. Anna Klosová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace