Bc. Nikola ULIHANCOVÁ

Diplomová práce

Kompetence mentora v odborné praxi.

Competence mentor in professional practice.
Anotace:
Tato diplomová práce, zabývající se kompetencemi mentora odborné praxe, má dvě části, teoretickou a praktickou. V úvodu teoretické části se věnuji vzdělávání všeobecných sester od jeho počátků po současnost. Dále se zabývám praktickou výukou studentů. Ve stručnosti se zmiňuji o ošetřovatelství v souvislosti s pedagogikou. Nakonec se věnuji mentorům klinické praxe. Popisuji historii mentoringu, vzdělávání …více
Abstract:
This thesis, dealing with mentor competencies of professional practice, has two parts: theoretical and practical. In the beginning of the theoretical part I deal with the education of general nurses from its beginnings to the present. I also deal with practical training of students. In brief I mention the nursing in relation to pedagogy. Finally, I deal with mentors of clinical practice. I describe …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Věra Berková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ULIHANCOVÁ, Nikola. Kompetence mentora v odborné praxi.. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/