Michal PŘIKRYL

Bakalářská práce

Zabezpečení komunikačních kanálů poplachového zabezpečovacího a tísňového systému a dozorového a poplachového přijímacího centra

The Security of IHAS and DPPC Communication Channels
Anotace:
Předložená bakalářská práce s názvem "Zabezpečení komunikačních kanálů poplachového zabezpečovacího a tísňového systému a dozorového a poplachového přijímacího centra" se věnuje zapojení a zabezpečení komunikačních kanálů mezi I&HAS a DPPC a pojednání o odolnosti konkrétních komunikačních rozhraní. Práce je složena ze dvou částí. První část je zaměřena na DPPC a jeho vývoj. Druhá část je věnována propojení …více
Abstract:
The submited bachelor thesis, titled: "Security of I&HAS and MARC communication channels" analyses connection and security of communication channels between I&HAS and MARC and attempts to test and discuss the resistance of specific communication interfaces. The project consists of two chapters. The first chapter describes MARC specification and its evolution. The second part examines the process of …více
 

Klíčová slova

I&HAS DPPC
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 6. 2014
Zveřejnit od: 10. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Navrátil, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PŘIKRYL, Michal. Zabezpečení komunikačních kanálů poplachového zabezpečovacího a tísňového systému a dozorového a poplachového přijímacího centra. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.6.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 10. 6. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.