Michal PŘIKRYL

Bachelor's thesis

Zabezpečení komunikačních kanálů poplachového zabezpečovacího a tísňového systému a dozorového a poplachového přijímacího centra

The Security of IHAS and DPPC Communication Channels
Abstract:
Předložená bakalářská práce s názvem "Zabezpečení komunikačních kanálů poplachového zabezpečovacího a tísňového systému a dozorového a poplachového přijímacího centra" se věnuje zapojení a zabezpečení komunikačních kanálů mezi I&HAS a DPPC a pojednání o odolnosti konkrétních komunikačních rozhraní. Práce je složena ze dvou částí. První část je zaměřena na DPPC a jeho vývoj. Druhá část je věnována propojení …more
Abstract:
The submited bachelor thesis, titled: "Security of I&HAS and MARC communication channels" analyses connection and security of communication channels between I&HAS and MARC and attempts to test and discuss the resistance of specific communication interfaces. The project consists of two chapters. The first chapter describes MARC specification and its evolution. The second part examines the process of …more
 

Keywords

I&HAS DPPC
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 6. 2014
Accessible from:: 10. 6. 2014

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Petr Navrátil, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PŘIKRYL, Michal. Zabezpečení komunikačních kanálů poplachového zabezpečovacího a tísňového systému a dozorového a poplachového přijímacího centra. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.6.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 10. 6. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Applied Informatics

Bachelor programme / field:
Engineering Informatics / Security Technologies, Systems and Management

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.