Jan Moravec

Bakalářská práce

Hlas a paměť národa v písňové tvorbě Woody Guthrieho

The Voice and the Memory of Land in Woody Guthrie's Songs
Abstract:
The work deals with the portrayal of historical events in the songs of Woody Guthrie. It focuses on the period between the 1930s and 1950s. The objects of research are cultural and political references in the songs of Woody Guthrie. The work focuses on the role of the singer as a voice and memory of the nation.
Abstract:
Práce je věnována vyobrazení historických událostí v písňové tvorbě Woody Guthrieho. Práce se soustředí na třicátá až padesátá léta 19. Století. Předmětem zkoumání jsou kulturní a politické reference v písních Woody Guthrieho. Práce se zabývá rolí zpěváka jakožto hlas a paměť národa.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 6. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Michal Kleprlík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Moravec, Jan. Hlas a paměť národa v písňové tvorbě Woody Guthrieho. Pardubice, 2022. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro odbornou praxi