Bc. Kateřina Bočková

Bakalářská práce

Interakce léčiv a raných stádií růstu rostlin

Interaction of pharmaceuticals with early stages of plant growth
Anotace:
Používání léčiv pro humánní nebo veterinární účely je v dnešní době neodmyslitelně spjato s únikem léčiv do odpadních vod a kontaminací životního prostředí. Následkem toho jsou negativně ovlivňovány necílové organismy, včetně rostlin. V této práci byli zástupci čtyř rostlinných druhů - Allium porrum, Lactuca sativa, Pisum sativum, a Zea mays, vystaveni zvyšující se koncentraci nesteroidního protizánětlivého …více
Abstract:
The use of pharmaceuticals for human or veterinary purposes is nowadays inherently connected with their release into wastewater and the environmental contamination. As a result, non-target organisms, including plants, are adversely affected. In this study, representatives of four plant species - Allium porrum, Lactuca sativa, Pisum sativum, and Zea mays - were exposed to increasing concentrations of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2020
  • Vedoucí: RNDr. Štěpán Zezulka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Adéla Firlová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta