Bc. Jana Dohnalová

Diplomová práce

Komparace rytmické percepce a rytmické realizace

Comparation of rhytmic perception and rhytmic realization
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na strukturu a vývoj rytmických schopností, na vyskytování rytmu v různých oblastech a propojení s hudební schopností. Zkoumá vztah mezi rytmickým cítěním a rytmickou činností na základě výsledků dvou testů pomocí matematicko-statistických metod. Je vytvořen nový hudební podklad pro test rytmické diskriminace.
Abstract:
The Thesis is specialized on the stucture and devolepement of rhytmic abilities, on the presence in various fields and the connection with musical ability. It researchs the results of two tests of rhytmic perception and rhytmic realization by mathematical-statistical methods. The new modern musical record on multimedia disc was created.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií