Jan Fišer

Diplomová práce

Porovnání založení a vzniku společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti

Comparison of foundation and creation of a limited liability company and a joint stock company
Anotace:
V první části práce je obecně popsána společnost s ručením omezeným, výhody a nevýhody, které poskytuje svým společníkům, a je vysvětleno, proč je tento typ společnosti dlouhodobě nejoblíbenější podnikatelskou formou. Ve druhé části je představena akciová společnost, základní pojmy užívané v právu akciových společností a výhody a nevýhody, které svým akcionářům tento typ společnosti přináší. Těžiště …více
Abstract:
The first part of this thesis describes in general the limited liability company, the advantages and disadvantages it provides to its partners and it is explained why this company form is continuously the most popular business entity type. The second part of this paper introduces the joint stock company, basic terms used in joint stock company law and the advantages and disadvantages this company type …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedoucí: Radim Kříž
  • Oponent: Jiřina Kotoučová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/31339