Veronika Churá

Bakalářská práce

Partnerské vztahy osob s mentálním postižením pohledem pracovníků chráněného bydlení

Partner Relationships of People with Mental Disabilities through Prism of Workers in Sheltered Housing
Anotace:
Bakalářská práce je věnována tématu partnerských vztahů osob s mentálním postižením pohledem pracovníků chráněného bydlení. Teoretická část se zaměřuje na vymezení mentálního postižení, dále na specifika partnerských vztahů osob s mentálním postižením a na specifikaci práce s partnerskými vztahy a sexualitou osob s mentálním postižením v prostředí chráněného bydlení. Cílem kvalitativně orientovaného …více
Abstract:
The bachelor's thesis is devoted to the topic of partner relationships of people with mental disabilities through the prism of sheltered housing workers. The theoretical part focuses on the definition of mental disabilities, as well as specifics of partner relationships of people with mental disabilities and specifies work with partner relationships and sexuality of people with mental disabilities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Magdalena Hanková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Churá, Veronika. Partnerské vztahy osob s mentálním postižením pohledem pracovníků chráněného bydlení. Zlín, 2021. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe