Ing. Andrea Czvalingová

Bakalářská práce

Proces výběru pracovníků na pozici všeobecná sestra pro intenzivní péči na anesteziologicko-resuscitační oddělení

Recruitment Procedure for Nurse Staff in the Department of Anesthesiology, Resuscitation and Intensive Care
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vytvořením návrhu procesu výběru pracovníků na pozici všeobecná sestra pro intenzivní péči na anesteziologicko-resuscitační oddělení. Teoretická část se zabývá jednotlivými metodami personalistiky, zákonnými požadavky a současnými metodami nemocnic. Praktická část se zabývá vytvořením návrhu procesu přijímání výběru pracovníků na pozici všeobecná sestra pro intenzivní péči …více
Abstract:
This thesis deals with the creation of the recruitment process draft for the position of a nurse for intensive care at the Department of Anesthesiology and Intensive Care. The part deals with the various methods of human resources, legal requirements and current methods of hospitals. The practical part deals with the creation of the recruitment process draft of personnel selection for the position …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2016
Zveřejnit od: 11. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Eva Hrenáková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Czvalingová, Andrea. Proces výběru pracovníků na pozici všeobecná sestra pro intenzivní péči na anesteziologicko-resuscitační oddělení. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra