Theses 

Analýza automobilového průmyslu ČR se zaměřením na zákaznickou spokojenost v oblasti osobních vozů – Milan KARLÍK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Milan KARLÍK

Diplomová práce

Analýza automobilového průmyslu ČR se zaměřením na zákaznickou spokojenost v oblasti osobních vozů

Analysis of the Czech automotive industry with a focus on customer satisfaction in the area of passenger cars

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na současné postavení automobilového průmyslu v ekonomice České republiky společně s analýzou zákaznické spokojenosti a zkušenosti v oblasti osobních vozů. Dosažené výsledky skrze hodnocení NPS, ECSI, model D-S a Studentův t-test zobrazují, že hlavními determinanty spokojenosti při hodnocení osobních vozů jsou zejména jejich kvalitativní prvky, komfort a funkčnost. Z celkové analýzy dat vyplynulo, že výsadní postavení společnosti Škoda auto na tuzemském automobilovém trhu je odrazem nadprůměrné spokojeností jejich zákazníků. I přes vysokou spokojenost však existují na trhu mezery v úplném uspokojení potřeb zákazníků. Mezi hlavní nedostatky patří negativní zkušenosti se servisní sítí společnosti a vyšší cenová politika společnosti. Tyto negativa by mohl vyřešit nově rostoucí trh se sdílenými vozidly.

Abstract: The thesis is focused on the current status of the automotive industry in the Czech economy, together with an analysis of customer satisfaction and experience in the field of passenger cars. The achieved results through the evaluation NPS, ECSI, model D-S and a Student's t-test show that the main determinants of satisfaction when evaluating cars arise especially in qualitative elements of cars, their comfort and functionality. An overall analysis of the data has shown that the privileged position of Skoda Auto in the domestic automotive market reflects above-average customer satisfaction. Despite the high satisfaction there are few gaps in the market that obstruct the full satisfaction of customer needs. The main insufficiencies are negative experience with a service network of the company and higher pricing policy. These negatives could be solved by the newly emerging market for shared vehicles.

Klíčová slova: automobilový průmysl, zákazník, spokojenost, marketingový průzkum, NPS, ECSI

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Tomáš Siviček, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=174118 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

Jak správně citovat práci

KARLÍK, Milan. Analýza automobilového průmyslu ČR se zaměřením na zákaznickou spokojenost v oblasti osobních vozů. Ústí nad Labem, 2016. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 21:12, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz