Bc. Ivana Rýdlová

Bakalářská práce

Nádorová onemocnění u dětí - neuroblastom

Cancer in children - neuroblastoma
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá jedním z nejčastějších solidních tumorů u dětí, neuroblastomem. V teoretické části je uveden stručný přehled dětských onkologických onemocnění a specifik ošetřovatelské péče o onkologicky nemocné děti, poté práce pojednává o neuroblastomu samotném a současných možnostech diagnostiky a léčby. Empirická část je zaměřena na budoucí způsoby léčby neuroblastomu a na roli ošetřovatelského …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with one of the most common solid tumours in children, neuroblastoma. The theoretical part provides a brief overview of children’s oncological diseases and the basics of nursing care for children with cancer, then it deals with the neuroblastoma itself and current diagnostic and treatment options. Empirical part is focused on future methods of neuroblastoma treatment and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Dana Soldánová
  • Oponent: PhDr. Natália Beharková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta