Petr Blaschke

Bakalářská práce

Skupina Světové banky a její podpora podnikání v transformujících se ekonomikách

The World Bank Group and its Support of Transition Economies
Anotace:
Tato bakalářská práce s názvem "Skupina Světové banky a její podpora podnikání v transformujících se ekonomikách" se zabývá problematikou činností této instituce zejména v zemích s transformující se ekonomikou. V případě Světové banky se přitom nejedná o banku v běžném slova smyslu. Tato instituce není založena na komerčním základě a nejedná se o banku, do které zajdeme, pokud si chceme založit bankovní …více
Abstract:
This Bachelor thesis called "The World Bank Group and its Support of Business in Transition Economies" deals with issues of operations of this institution particularly in countries with transition economy. In case of the World Bank it is not a bank in the ordinary sense of the word. This institution is not based on a commercial basis and it is not a bank where we go if we want to open an account, get …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016
Zveřejnit od: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jaroslav Demel, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Blaschke, Petr. Skupina Světové banky a její podpora podnikání v transformujících se ekonomikách. Liberec, 2016. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta