Petr Blaschke

Bachelor's thesis

Skupina Světové banky a její podpora podnikání v transformujících se ekonomikách

The World Bank Group and its Support of Transition Economies
Abstract:
Tato bakalářská práce s názvem "Skupina Světové banky a její podpora podnikání v transformujících se ekonomikách" se zabývá problematikou činností této instituce zejména v zemích s transformující se ekonomikou. V případě Světové banky se přitom nejedná o banku v běžném slova smyslu. Tato instituce není založena na komerčním základě a nejedná se o banku, do které zajdeme, pokud si chceme založit bankovní …more
Abstract:
This Bachelor thesis called "The World Bank Group and its Support of Business in Transition Economies" deals with issues of operations of this institution particularly in countries with transition economy. In case of the World Bank it is not a bank in the ordinary sense of the word. This institution is not based on a commercial basis and it is not a bank where we go if we want to open an account, get …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2016
Accessible from:: 9. 5. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jaroslav Demel, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Blaschke, Petr. Skupina Světové banky a její podpora podnikání v transformujících se ekonomikách. Liberec, 2016. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Ekonomická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.5.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 9. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta