Lucie LINHARTOVÁ

Bakalářská práce

Pozice a role Liberálních demokratů ve stranickém systému Spojeného království Velké Británie a Severního Irska

The position and the role of the Liberal Democrats in the party system of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá pozicí a rolí Liberálních demokratů ve stranickém systému Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Cílem této práce je zjistit, jaká je relevance a pozice Liberálních demokratů jakožto třetí strany ve dvoustranickém systému Velké Británie a zda má možnost tento systém nějak narušit. V souvislosti s tím se práce opírá o teoretické koncepty, které vysvětlují fungování …více
Abstract:
This dissertation deals with the position and the role of the Liberal Democrats in the party system of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. The goal of this dissertation is to determine the relevance and the position of Liberal Democrats as the third party in the two-party system of Great Britain and whether it can somehow disrupt the system. In this context, the dissertation is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Petr Jurek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LINHARTOVÁ, Lucie. Pozice a role Liberálních demokratů ve stranickém systému Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická