Bc. Josef Chovanec, DiS.

Bachelor's thesis

Návrh marketingové strategie pro výzkumnou laboratoř

Proposal of marketing strategy for the research laboratory
Abstract:
Tato práce se zabývá marketingem výzkumné laboratoře. Zhodnocení bude založeno na analýze hodnoty pro zákazníka a následně bude navržena odpovídající strategie. První část jsou teoretická východiska marketingu, druhou část tvoří analýza marketingové situace.
Abstract:
This thesis deals with marketing of the research laboratory. Evaluation will be based on customer value analysis of the research laboratory situation and then will be proposed appropriate strategy. First part is theoretical basis of marketing, second part consists marketing situation analysis.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 3. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2014
  • Supervisor: Ing. Jiří Wagner
  • Reader: Ing. Vítězslav Máša, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie Sting