Bc. Marie Strašíková

Bakalářská práce

Rozvoj vybraných aspektů komunikativní kompetence studentů SOŠ

Development of selected aspects of the communicative competence of students secondary vocational schools
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je popis a analýza způsobů rozvíjení komunikativních kompetencí studentů středních odborných škol. Práce se zabývá vysvětlením hlavních pojmů, jako jsou rámcové vzdělávací programy a klíčové kompetence. Především je zaměřena na rozvoj komunikace, teorie komunikace, druhy komunikace, předpoklady správné komunikace a komunikaci ve škole. Důležitou částí je popis metod ve vyučování …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to describe and analyze the ways of developing the communicative competence of high schools students. The thesis deals with explanations of key concepts, such as framework educational programmes and key competencies. First of all the thesis is focused on communication, communication theories, types of communication, assumptions of correct communication and communication …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2014
Zveřejnit od: 25. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Milan Hrdina

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Strašíková, Marie. Rozvoj vybraných aspektů komunikativní kompetence studentů SOŠ. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.6.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 6. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN