Bc. Markéta Humplíková

Diplomová práce

Etické standardy v kupních smlouvách v režimu Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží

Ethical Standards in Sales Contracts Governed by the CISG
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá možností včlenění etických standardů do mezinárodních obchodních smluv řídících se Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. V jednotlivých kapitolách práce analyzuje možnosti zahrnutí nehmotných vlastností výrobku, jako je například dodržování etických standardů při výrobě, k jeho kvalitě. Práce hodnotí, zda lze na danou problematiku aplikovat čl. 35 Úmluvy …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the possibilities of incorporating ethical standards into the international trade agreements governed by the UN Convention on Contracts for the International Purchase of Goods. In the individual chapters, I will analyse the possibilities of incorporating the product's intangible characteristic, such as adherence to ethical standards in production, to its quality. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2019
  • Vedoucí: JUDr. Klára Drličková, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo