Bc. Markéta Humplíková

Master's thesis

Etické standardy v kupních smlouvách v režimu Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží

Ethical Standards in Sales Contracts Governed by the CISG
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá možností včlenění etických standardů do mezinárodních obchodních smluv řídících se Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. V jednotlivých kapitolách práce analyzuje možnosti zahrnutí nehmotných vlastností výrobku, jako je například dodržování etických standardů při výrobě, k jeho kvalitě. Práce hodnotí, zda lze na danou problematiku aplikovat čl. 35 Úmluvy …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the possibilities of incorporating ethical standards into the international trade agreements governed by the UN Convention on Contracts for the International Purchase of Goods. In the individual chapters, I will analyse the possibilities of incorporating the product's intangible characteristic, such as adherence to ethical standards in production, to its quality. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 3. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2019
  • Supervisor: JUDr. Klára Drličková, Ph.D.
  • Reader: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta