Veronika JIRSOVÁ

Diplomová práce

Role ústavních soudů při vyrovnávání se s totalitní minulostí ve státech střední Evropy

The part of constitutional courts in the states of Central Europe and their coping strategies with the totalitarian past
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na to, jak se státy střední Evropy, zejména pak na ústavněprávní úrovni, vyrovnaly se svou komunistickou minulostí. Stěžejmími státy pro tuto práci byly Česká republika, Polsko, Maďarsko a bývalá Německá demokratická republika, dnes Spolková republika Německo. Práce se zaměřuje na hlavní problematické aspekty těchto zemí při jejich přeměně v demokratický právní stát, popisuje …více
Abstract:
The diploma seeks the answer how the states in Central Europe have coping with their totalitarian past. The work targed the constitutional aspects. The main countries, about the work has been writed, are Czech republic, Poland, Hungary and Germany. The diploma handels with the main problems by transformation of the states of Central Europe into a democratic society, describes the evolutin of the Constitutions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2011
Identifikátor: 37295

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Tomáš Pezl

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JIRSOVÁ, Veronika. Role ústavních soudů při vyrovnávání se s totalitní minulostí ve státech střední Evropy. Plzeň, 2011. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 31. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická